Panorama - Potoczek
Zespół Szkół im. Romualda Traugutta w Potoku-Stanach
Zawody wędkarskie – Maliniec
Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku-Stanach
Parafia pod wezwaniem Świętego Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim
Panorama - Potok Wielki
KARP 2019
Pochmurnie

-3°C

Potok wielki

Pochmurnie

Wilgotność powietrza 84%

Wiatr 24.14 km/h

  hour min hour  
  21.01.2020 Ferienhaus Ostsee

BIP

harmonogram odbioru

armir restrukturyzacja rolnictwa lodr doradztwo rolnicze odnawialne zrodla energibiznes.gov.pl2 wydanie lubelskie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 61

Wczoraj 270

Ostatni miesiąc 6116

Ogółem 319381

Wójt Gminy Potok Wielki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2014r. poz. 518 z póź. zm.) Wójt Gminy Potok Wielki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie Uchwały Nr   XXVI/149/2013 Rady Gminy Potok Wielki z dnia 5 września 2013r w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 365/2 położonej w Potok-Stany Kolonia, Gmina Potok Wielki

1.Oznaczenia nieruchomości według KW i katastru nieruchomości:

-działka nr 365/2   Łąki trwałe ŁIV   - pow. 0,14 ha,  

                            Rowy             W - pow. 0,02 ha,

                            Pow. ogólna działki 0,16 ha

Położona w obrębie Potok-Stany Kolonia, KW ZA1J/00004858/0, nr 8 katastru   nieruchomości

2.Powierzchnia nieruchomości

-działka nr 365/2   o pow. 0,16 ha,

3.Opis nieruchomości:

   Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, , położona w miejscowości Potok-Stany Kolonia w terenach upraw rolnych

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość gruntowa określona w pkt. 1 jest przeznaczona w Studium   Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego pod tereny upraw rolnych.

zagospodarowanie nieruchomości:

             Nie dotyczy

6.Cena nieruchomości:

-działka nr 365/2   o pow. 0,16 ha,

   Cena wywoławcza- 5 200,00 zł

7.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

         Nie dotyczy

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, majątku lub dzierżawy:

           Nie dotyczy

9. Terminy wnoszenia opłat

           Nie dotyczy

10.Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11.Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w wieczyste

     użytkowanie, najem lub dzierżawę:

     Sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej w drodze

     przetargu nieograniczonego

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 26.11.2014 do dnia 08.01.2015r.

Wniosek mogą złożyć osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy powołanego wyżej przepisu ustawy o gospodarce nieruchomościami lub z mocy odrębnych przepisów oraz osoby  fizyczne i prawne, które są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Niniejszy wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia 26.11.2014r do dnia 18.12.2014r, w siedzibie Urzędu Gminy Potok Wielki, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Potok Wielki i Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszczono w gazecie Kurier Lubelski.

 Wójt Gminy Potok Wielki

 Jerzy Pietrzyk

Kolektory słoneczne

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Wirtualny spacer Solary  zsjpzesp traugutt katyn ops potok wielki osrodek kultury potok ZSCKR potoczek lgd lesny krag ryba Powiat Janowski zip przydatne infoIKPEPUAP geo portal ksiegi wieczyste ceidg dzialalnosc gospodarcza akty prawneskrzynka nadawcza glks potokwielki

 

 

 

Kontakt
Potok Wielki 106

23-313 Potok Wielki
tel./fax: 15 8740 206 www.potokwielki.pl

Godziny pracy
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

sobota-niedziela: nieczynne
Numer konta
98 9410 1049 2005 5000 0329 0002